Inoue Kyoichi Hanshi 10. Dan, Yoshinkan Aikido Enbukai in Tokyo

 

zurück